deblock-logo.svg

Telefoneer ons

09 361 10 00

Code

Omschrijving

Dagtarief

Weektarief

Maandtarief

Technische fiche

2102

€ 75

€ 240

€ 690

2104

€ 100

€ 450

€ 1.150

2106

€ 100

€ 400

€ 1.100

2108

€ 115

€ 460

€ 1.240

2109

€ 175

€ 720

€ 2.250

2110

€ 245

€ 1.050

€ 2.850

2111

€ 175

€ 720

€ 2.250

2112

€ 160

€ 650

€ 1.800

2114

€ 210

€ 850

€ 2.400

2115

€ 305

€ 1.250

€ 3.900

2116

€ 240

€ 950

€ 2.500

2118

€ 350

€ 1.400

€ 4.000

Code:

2102

Dagtarief:

€ 75

Weektarief

€ 240

Maandtarief:

€ 690

Technische fiche:

Code:

2104

Dagtarief:

€ 100

Weektarief

€ 450

Maandtarief:

€ 1.150

Technische fiche:

Code:

2106

Omschrijving:

Dagtarief:

€ 100

Weektarief

€ 400

Maandtarief:

€ 1.100

Technische fiche:

Code:

2108

Omschrijving:

Dagtarief:

€ 115

Weektarief

€ 460

Maandtarief:

€ 1.240

Technische fiche:

Code:

2109

Omschrijving:

Dagtarief:

€ 175

Weektarief

€ 720

Maandtarief:

€ 2.250

Technische fiche:

Code:

2110

Omschrijving:

Dagtarief:

€ 245

Weektarief

€ 1.050

Maandtarief:

€ 2.850

Technische fiche:

Code:

2111

Omschrijving:

Dagtarief:

€ 175

Weektarief

€ 720

Maandtarief:

€ 2.250

Technische fiche:

Code:

2112

Omschrijving:

Dagtarief:

€ 160

Weektarief

€ 650

Maandtarief:

€ 1.800

Technische fiche:

Code:

2114

Omschrijving:

Dagtarief:

€ 210

Weektarief

€ 850

Maandtarief:

€ 2.400

Technische fiche:

Code:

2115

Omschrijving:

Dagtarief:

€ 305

Weektarief

€ 1.250

Maandtarief:

€ 3.900

Technische fiche:

Code:

2116

Omschrijving:

Dagtarief:

€ 240

Weektarief

€ 950

Maandtarief:

€ 2.500

Technische fiche:

Code:

2118

Omschrijving:

Dagtarief:

€ 350

Weektarief

€ 1.400

Maandtarief:

€ 4.000

Technische fiche:

Media